Chúng tôi đã mở nhóm LinkedIn Tuyển Dụng An Giang, mời mọi người tham gia nhé ��

Giới thiệu

Tuyển Dụng An Giang là cộng đồng các nhóm mạng xã hội Facebook Tuyển dụng việc làm với hơn 30.000 thành viên năng động tại An Giang.

Với tiêu chí: Mục đích phi lợi nhuận và hoạt động cộng đồng.

+ Địa chỉ website: http://www.tuyendungangiang.com.

+ FB: https://www.facebook.com/groups/tuyendungangiang.

+ Email: www.tuyendungangiang.com@gmail.com

+ Hotline hỗ trợ doanh nghiệp: 0937718883


 

What I'm Saying